Klauzula informacyjna RODO

Uprzejmie informuję, że: kontakt mailowy lub telefoniczny jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016).

Administratorem Pana/Pani danych jest

Marzenna Nowak prowadząca firmę Domki Letniskowe Bursztynek Marzenna Nowak
NIP 6711613237
z siedzibą w Grzybowie 78-132, ul. Kołobrzeska 4,
e-mail: domki.nowak@wp.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rezerwacji w domkach letniskowych. Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń rezerwacji, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zlecenia.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (w przypadku rezerwacji). W pozostałych przypadkach dane będą natychmiastowo usuwane.